Blender

Blender geometri düğümleri ile arazi yapımı

Rantabl_Articles5_Page5

Blender geometri düğümleri ile arazi yapımı

Blender geometri düğümlerini kullanarak arazi yapımı ve materyal eklemek. Switch düğümü ile modeller, materyaller arasında geçiş yapabilen basit bir jeneratör yapımı.

Blender’ı çalıştırın, karşınıza çıkan kullanıcı arayüzünüz aşağıdaki gibidir. Bu arayüzde sizi sınırlayacak olan tek şey zihniniz olacaktır. Orada istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Blender’daki varsayılan nesne, ekranda görüntülediğiniz bu küptür. (Ana ekran örneği için buraya tıklayın)


1) Kullanılacak düğümler

 • Grid
 • Set position
 • Noise
 • ColorRamp
 • Position
 • Combine XYZ
 • Vector math
 • Distribute points on faces
 • İnstance on points
 • Mesh collection (Kendi objelerinizi içeren herhangi bir koleksiyon)
 • Group input, output
 • Switch node

2)Düğümlemeye giriş

+Blender içerisinde “Geometry nodes” ekranınızı açın ve “new” ile yeni bir düğüm şema ekranı oluşturun.

+ Group input ve output düğümlerinin bağlantısını kesin (Ctrl + mouse sağ tıklamaya basılı tutarken çizginin üzerinden kaydırın).

+”Shift + A” kısayolu ile “Grid” düğümünü ekleyin ve grup çıkışına bağlayın (size X: 5, size Y: 5) (Vertices X: 700, Vertices Y: 700).

+”Shift + A” kısayolu ile “Set position” düğümünü ekleyin.

– Set position düğümü isminden de anlaşılacağı gibi geometri girişine bağlanan objenin barındırdığı noktaların pozisyonlarını kontrol etmenize olanak sağlar.

-Örneğin, 50 noktalı bir düzleminiz varsa ve bu 50 noktayı da manipüle etmek istiyorsanız. Set position düğümü ve bu düğümün alt bağlantıları ile kolayca noktaları istediğiniz şekle getirebilirsiniz.

– Set position> geometry: ana geometri kaynağını bağladığınız kısımdır.

– Set position> selection: bu seçiçi ile istediğiniz kısımlardaki manipülasyonu kaldırabilirsiniz (örneğin: 50 noktanın tam ortasındaki 20 noktada hiç değişim olmamasını istiyorsanız, gradient texture> spherical + ColorRamp ile orta kısmı harekete kapatabilirsiniz).

– Set position> position: bu bağlantı ile objeniz üzerindeki noktaların pozisyonlarını dilediğiniz gibi manipüle edebilirsiniz.

+”Shift + A” kısayolu ile “Noise texture” düğümünü ekleyin.

+”Shift + A” kısayolu ile “ColorRamp” düğümünü ekleyin.

+”Shift + A” kısayolu ile “Position” düğümünü ekleyin.

+”Shift + A” kısayolu ile “Vector math” düğümünü ekleyin.

– Bu düğüm vector A> Ax, Ay, Az ve B> Bx, By, Bz olacak şekilde 2 giriş noktasına ve 6 eksene sahiptir(A + B için 6). A girdisine objenizin hangi pozisyonda olduğunu tanıtmalısınız, bu yüzden “position” düğümünü A girdisine bağlamalısınız. B girdisine ise objenizde gerçekleşmesini istediğiniz değişimi oluşturan düğümü bağlamalısınız.

– Örneğin, obje isminiz A olsun. Bu objenin pozisyonunu “5” varsayarsak Ax=5, Ay=5, Az=5 – B5+x, B5+y, B5+z (bütün noktaları kontrol eder) B değerleri sonucumuz olacaktır.

+”Shift + A” kısayolu ile “Combine XYZ” düğümünü ekleyin.


– Obje üzerindeki noktaları “Z” ekseninde ötelemek için ColorRamp düğümünden gelen bağlantıyı “Z” girdisine bağlayın. Böylece objenizde noise düğümündeki ayarlamalarınıza tepe ve çukurlar oluşacaktır. Vector math düğümünde sadece “Z” eksenini kullandığınız için üstteki örneğin sonucu da x, y eksenlerinde işlem yapılmayacağı için sadece “B5+z” olarak değişecektir.

+”Shift + A” kısayolu ile “Distribute Points on Faces” düğümünü ekleyin.

– Bu düğüm kendisinden önce gelen objenizin geometri girdisinden aldığı yüzey verilerine noktalar aracılığı ile kendisinden sonra gelen “Instance on Points Node” için bir nevi işaretlemeler yapar.

– Distribute Points on Faces> density: noktaların yoğunluğunu ayarlamanıza olanak sağlar.

+”Shift + A” kısayolu ile “Instance on Points Node” düğümünü ekleyin.


– Bu düğüm ise kendisinden önce gelen “Distribute Points on Faces” düğümü ile belirlediğiniz ayarlara göre “Instance” girdisine bağlı olan obje ya da objeleri dağıtır (koleksiyon eklediğinizde görüntüdeki ayarları göz ardı etmeyin).

+ “Shift + A” kısayolu ile “Set material” düğümünü ekleyin.

– Bu düğümü istediğiniz herhangi bir geometri kanalına bağlayarak materyal ekleyebilirsiniz. Alt girdileri ile materyalleri manipüle edebilirsiniz.

+ “Shift + A” kısayolu ile “Set Shade Smooth” düğümünü ekleyin.

– Bu düğüm ile objenize yumuşaklık kazandırabilirsiniz. Bu düğümde de istediğiniz kısımlardaki yumuşaklığı manipüle edebilirsiniz.


+ “Shift + A” kısayolu ile “Switch” düğümünü ekleyin.


– Bu düğüm geometri girdisine bağlanan düğümleri son değere göre çalıştırır. Örneğin, elinizde 2 tuşu olan bir kumanda olduğunu varsayın, bu tuşlar A ve B olsun. “A” tuşuna basarsanız “a” kanalı açılır ve “b” kanalı kapanır. A tuşuna basınca “a” kanalı için yazılım dili “1” olur ve “b” kanalı için “0” olur. B tuşuna basarsanız “b” kanalı açılır ve “a” kanalı kapanır. Kısaca bu düğüm önündeki bütün geometrileri bir kumanda gibi kontrol etmenize olanak sağlar.

+ “Shift + A” kısayolu ile “Group input” düğümünü ekleyin.

– Bu düğüm, bütün düğümlerin girdilerini “modifier” ekranından kontrol edebilmenizi sağlar.

– Bu düğümü istediğiniz kadar kopyalayabilirsiniz(Shift + D). Kopyaları da ana düğümün verilerini taşır ve kopyadan sildiğiniz girdi bütün grup girdilerinden silinir, bu yüzden kopyalar sadece düğüm şemasını karmaşıklıktan kurtarmak için kullanılır.

Düşünceni burada bırak